Điều khoản thỏa thuận

Điều khoản thỏa thuận

Điều khoản thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Kỷ Nguyên đâu tư xây dựng website đăng tin miễn phí cho người dùng. Với vai trò là trung gian quảng cáo tin đăng. Chúng tôi kiểm duyệt hiển thị tin đăng trên website. Do đó, tin đăng rao phải hợp lệ với các điều kiện sau: 

1. Tin đăng rao viết bằng tiếng Việt phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. 
2. Tiêu đề tin rao rõ ràng, xúc tích 
3. Nội dung không trùng lập hoàn toàn với tin đã hiển thị trên website Vietbatdongsan.com. Mức độ cho phép trùng lập về câu chữ nội dung là từ dưới 50% của toàn nội dung.

Trong điều kiện tin rao đã post, không phù hợp với yêu cầu trên. Chúng tôi can thiệp bằng cách sửa đổi câu chữ nhưng đảm bảo nội dung hoàn toàn không thay đổi. Hoặc tin đó sẽ không được phê duyệt hiển thị trên website.